Een kleine 80 projecten in deze AM Annual: de oogst is indrukwekkend. Maar hoe kijkt de directie van AM hier tegenaan? Welke trends zien zij in de samenleving en hoe speelt AM daarop in? In gesprek met Ronald Huikeshoven en Gerhard Bolk over thema’s

als de vraag naar betaalbaar wonen, duurzaamheid op

gebiedsniveau en de co-creatie met de consument. ‘Het vak

 van integrale gebiedsontwikkeling is uitdagender dan ooit.’

Ronald Huikeshoven en Gerhard Bolk over de kracht van AM

‘Met conceptontwikkeling inspelen op

de maatschappelijke vraag’

Het blijft bijzonder om te zien hoe carrières elkaar meermalen kunnen kruisen. Begin jaren negentig van de vorige eeuw liepen Ronald Huikeshoven en Gerhard Bolk rond in Arnhem, op het kantoor van Amstelland Vastgoed – een van de voorgangers van AM. Een kwart eeuw later geven ze samen leiding aan AM en doen met aanstekelijk enthousiasme. Over de drive van het bedrijf kunnen ze kort zijn: antwoord geven op de maatschappelijke vraagstukken van vandaag en morgen. Betaalbaar wonen in de stad is daar bijvoorbeeld een belangrijke in, zo geeft Huikeshoven aan: ‘Die urgente opgave speelt zowel voor starters als voor het middensegment, in huur en koop. We hebben in onze projecten daar volop ruimte voor gemaakt; inmiddels ontwikkelen we de helft van onze portefeuille hiervoor.’ Bolk vult aan: ‘De trek naar de stad is al een tijd bezig. De populariteit van Amsterdam en Utrecht is groot, maar vlak Rotterdam ook niet uit. Gevolg is wel dat bepaalde doelgroepen tussen wal en schip dreigen te komen. Waardoor de stad alleen nog maar bereikbaar is voor de lagere en de veel hogere inkomens: die dreigende tweedeling moeten we voorkomen.’

Ronald Huikeshoven: ‘We zijn niet de grootste ontwikkelaar, maar met onze innovatiekracht maken we wel het verschil.’

Gerhard Bolk: ‘We werken nu allemaal onder één dak, dat geeft enorm veel inspiratie en kruisbestuiving.’

Inclusieve stad

Met de concepten die AM de afgelopen jaren heeft ontwikkeld blijft de stad breed toegankelijk. Huikeshoven wijst onder meer op het Friends-concept waarmee een woning door vrienden gedeeld kan worden. Bolk: ‘Minister Plasterk noemde dat laatst als goed voorbeeld van werken aan de inclusieve stad. Het is een concept dat we op andere plaatsen ook willen introduceren.’ Volgens Huikeshoven hebben we hiermee ook een belangrijk onderscheidend kenmerk van AM te pakken: ‘We zijn niet de grootste ontwikkelaar, maar met onze innovatiekracht maken we wel het verschil. AM Concepts, onder leiding van Hilde Blank, is daar heel belangrijk in.’ Voeg daar AM Measure bij – de afdeling die maatschappelijke trends monitort – en er ligt een prima basis om samen met de drie regio’s projecten van de grond te krijgen. Het economisch kerngebied van de Randstad vormt daarbij de focus, zo geven de directeuren aan. Bolk: ‘We hebben de afgelopen tijd gebruikt om onze organisatie, inclusief onze grondposities, hierop te richten. En we werken nu allemaal onder één dak, dat geeft enorm veel inspiratie en kruisbestuiving.’

Het centraal stellen van de consument via de I AM You-benadering is een ander onderscheidend element. Bij ieder project dat van start gaat moeten de AM-ontwikkelaars aantoonbaar de klant erbij betrekken, zo geeft Huikeshoven aan. ‘Crowdsourcing is een van de instrumenten die we standaard toepassen.’ Bolk: ‘Het is integraal onderdeel van onze aanpak, om uiteindelijk uit te komen op een 9+ klantervaring: dat is het doel waar we voor gaan.’

 

Placemaking

Kijkend naar de ontwikkeloogst is Gerhard Bolk onder meer trots op de verschillende hoogbouwprojecten die AM – vaak ‘door de crisis heen’ – succesvol heeft gerealiseerd: ‘de woontoren 100Hoog in Rotterdam is uitstekend geslaagd, met een mooie opbouw en buitenruimtes. De markt in die stad is “ruiger”, de marges zijn er kleiner. Dan moet je je als ontwikkelaar echt stretchen, om een nieuw monument voor de stad te maken.’ Huikeshoven: ‘De ervaringen die we met hoogbouw in Rotterdam op hebben gedaan kunnen we nu prima in andere Nederlandse steden gebruiken.’ Zelf noemt hij de gebiedsontwikkeling Schoemaker Plantage als inspirerend voorbeeld: ‘Een voormalige TNO-locatie in Delft waar we een aantrekkelijk woongebied realiseren – compleet met andere functies – en volop investeren in placemaking.

Onder meer door er in de winter een ijsbaan te realiseren. Daarmee zetten we zo’n gebied enorm op de kaart.’ Bolk: ‘Er komen in totaal 50.000 mensen schaatsen. Dat is perfecte reclame.’

Projecten als deze komen tot stand in een nauwe interactie met de omgeving. Huikeshoven: ‘Ook dat hoort bij het vak van gebiedsontwikkeling. Luisteren, communiceren, laten zien wat je met de opmerkingen uit de omgeving hebt gedaan. Competenties die van groot belang zijn.’ Net als integer handelen en professionalisering, zo vult Bolk aan: ‘Op directieniveau hebben we allemaal het RICS-certificaat behaald, dat staat voor de hoogste integriteitsstandaard in de vastgoedbranche; dat gaan we nu ook mogelijk maken voor de ontwikkelaars.’

Inspiring Space | Een uitgave van AM

Naar Home